Lollipop Milk Tea - Núi Một
Café/Dessert

Lollipop Milk Tea - Núi Một

4 Núi Một, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
25,000 - 135,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0