Pizza Hut - Lê Thành Phương - NT
Nhà hàng -Chi nhánh

Pizza Hut - Lê Thành Phương - NT

67 Lê Thành Phương, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
50+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0