SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Thái Nguyên
Quán ăn -Chi nhánh

SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Thái Nguyên

99 Thái Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
500+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0