Sunshine Bistro
Bar/Pub

Sunshine Bistro

29 Phan Chu Trinh (Ks D'qua Hotel), Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
07:00 - 14:00
45,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0