The Pizza Company - 23 Tháng 10
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

The Pizza Company - 23 Tháng 10

99A Đường 23 Tháng 10, P. Phương Sơn, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
100+lượt đánh giá từ Now
36,000 - 449,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0