Trà Sữa Thanh Tâm - Lạc Long Quân
Café/Dessert
Trà Sữa Thanh Tâm - Lạc Long Quân
54 Lạc Long Quân, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
50+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 26,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0