Cơm Gà Trâm Anh - Bà Triệu
Quán ăn
Cơm Gà Trâm Anh - Bà Triệu
10 Bà Triệu, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
500+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0