Pizza Like - Hoàng Diệu
Yêu thích
Quán ăn

Pizza Like - Hoàng Diệu

1A Hoàng Diệu, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
999+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 155,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0