Bánh Mì Bích
Ăn vặt/vỉa hè
Bánh Mì Bích
51 Phan Châu Trinh, Tp. Hội An, Quảng Nam
15,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0