1900 Coffee House
Quốc tế
1900 Coffee House
6 Bồ Nâu (Vòng Xuyến Đại Lộ Hạ Long Marine), Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
10+lượt đánh giá từ Now
19,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0