Cafe Bọt - Monbay Hạ Long
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Cafe Bọt - Monbay Hạ Long

A205 Monbay Hạ Long (Đối Diện Thư Viện Quảng Ninh), Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
500+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 280,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0