Fun Tea - Trà Sữa Hong Kong
Café/Dessert

Fun Tea - Trà Sữa Hong Kong

354 Tổ 9, P. Hùng Thắng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0