Jan Pizza
Quán ăn

Jan Pizza

Tổ 1 Phường 4 Yết Kiêu, Lưu Nhân Chú, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
100+lượt đánh giá từ Now
60,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0