Pianta Pizza - Pizza Delivery & Take Away
Quán ăn, Shop Online

Pianta Pizza - Pizza Delivery & Take Away

7 Ngõ 2 Hải Phúc, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
100+lượt đánh giá từ Now
75,000 - 180,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0