Sakurajima Japanese Restaurant
Nhà hàng

Sakurajima Japanese Restaurant

176 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
35,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0