Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Nguyễn Hữu Thọ - 70000334

85 Nguyễn Hữu Thọ, Tp. Bà Rịa, Vũng Tàu
06:30 - 20:30
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0